ข่าวประชาสัมพันธ์
กาตเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 230) 05 พ.ค. 65
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร (อ่าน 277) 04 มี.ค. 65
สนามสอบโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ (อ่าน 405) 09 ธ.ค. 64
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัส COVID-2019 (อ่าน 405) 09 ต.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทุกแห่ง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 6 (อ่าน 370) 24 ก.ย. 64
การรับอาหารเสริม (นม) (อ่าน 305) 10 ก.ย. 64
การรับเงินค่าอาหารกลางวัน ครั้งที่ 2 (อ่าน 368) 10 ก.ย. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 13-24 กันยายน 2564 (อ่าน 350) 10 ก.ย. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 321) 27 ส.ค. 64