ข่าวประชาสัมพันธ์
กาตเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 97) 05 พ.ค. 65
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร (อ่าน 135) 04 มี.ค. 65
สนามสอบโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ (อ่าน 214) 09 ธ.ค. 64
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัส COVID-2019 (อ่าน 227) 09 ต.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทุกแห่ง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 6 (อ่าน 229) 24 ก.ย. 64
การรับอาหารเสริม (นม) (อ่าน 183) 10 ก.ย. 64
การรับเงินค่าอาหารกลางวัน ครั้งที่ 2 (อ่าน 211) 10 ก.ย. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 13-24 กันยายน 2564 (อ่าน 188) 10 ก.ย. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 196) 27 ส.ค. 64